ISO 14001

ISO 14001 är en del av en familj av 16 internationella ISO 14000-standarder utformade för att hjälpa företag att minska sin negativa påverkan på miljön. Standarden är inte ett miljöledningssystem som sådan och därför inte diktera absoluta krav på miljöprestanda, utan fungerar istället som en ram för att hjälpa organisationer att utveckla sina egna miljöledningssystem.

ISO 14001 kan integreras med andra administrativa funktioner och hjälper företag att uppfylla sina miljömässiga och ekonomiska mål. ISO 14001, som med andra ISO 14000-standarder, är frivilligt, med dess främsta syfte att hjälpa företagen att ständigt förbättra sin miljöprestanda, med iakttagande av gällande lagstiftning.

Organisationer ansvarar för att fastställa egna mål och åtgärder prestanda, med den standard som används för att hjälpa dem att uppnå mål och mål och den efterföljande övervakning och mätning av dessa. Detta innebär att två organisationer som har helt andra åtgärder och normer för miljöprestanda, kan både uppfylla ISO 14001 krav.

Certifiering

Sedan December 2010 är Setek Telematics certifierad av LRQA för standarden ISO 14001:2004. För mer information om Setek Telematics miljöledningssystem, kontakta miljöansvarig på Setek Telematics.

Miljöpolicy

Setek Telematics har antagit följande miljöpolicy:
“Setek Telematics skall i all sin verksamhet sträva efter att förebygga och minimera alla potentiellt negativa miljöeffekter.”

Setek Telematics skall dessutom sträva efter att utnyttja sina resurser så effektivt som möjligt ur en miljösynpunkt genom att:

  • Utbildning all personal i vårt miljöarbete
  • Uppfylla juridiska krav och andra krav från kunder och myndigheter.
  • Förhindra potentiella miljöeffekter av potentiellt farliga material med hjälp av miljöledningssystem, krisberedskap och avfallshantering.
  • Tänk miljömässiga faktorer vid utveckling av nya produkter och under upphandling.
  • Ständiga förbättringar inom miljöarbetet.
  • Ha en tanke på miljöaspekterna av energianvändningen och i valet av material för våra produkter.